Planets

In Monitorul Oficial al României nr. 691, din 20 septembrie 2002, apare Ordonanța de urgență nr. 107 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" prin reorganizarea Companiei Naționale "Apele Române" - S.A. și prin preluarea activității de hidrologie, hidrogeologie si de gospodărire a apelor de la Compania Națională " Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor" - S.A.

Administrația Națională "Apele Române", cu statut de regie autonomă de interes public național, este persoană juridică română si funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Apelor si Protecției Mediului.

Administrația Naționala "Apele Române" are în structura sa 11 direcții de ape organizate pe bazine și grupuri de bazine hidrografice și subunitățile acestora, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Exploatarea Complexă Stânca-Costești, Centrul de Perfecționare și Documentare în Gospodărirea Apelor, Revista Hidrotehnica.

Administrația Bazinala de Apa Prut-Birlad este organizata la nivelul grupului de bazine hidrografice Prut si Barlad, precum si subbazinele hidrografice ale afluentilor din stanga ai raului Siret, pana la confluenta raului Siret cu Dunarea.